آواز(علیرضا عبد الکریمی)(شنبه)

کلاس نیم ساعت تکنفره خصوصی میباشد.
هزینه ثبت نام در دوره: 4,500,000 ریال
ظرفیت: 10 حد نصاب: 5
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1397/5/27
کد دوره : r361507824 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1397/6/3 تاریخ پایان دوره : 1397/8/5
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

آواز(علیرضا عبد الکریمی)(شنبه)
محل برگزاری
مدرسان