پیانو کودک و ارف(ویانا سعادتی)(سه شنبه )


  • ظرفیت: 10
  • هزینه ثبت نام در دوره: 4,500,000 ریال
  • حد نصاب: 5
  • تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر
  • وضعیت دوره : فعال

پیانو کودک و ارف(ویانا سعادتی)(سه شنبه )

پیانو کودک و ارف(ویانا سعادتی)(سه شنبه )

تاریخ ثبت : 1397/05/28 کد دوره : r654380291
نوع دوره : دوره های آموزشی نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1397/06/06 تاریخ پایان دوره : 1397/08/01