پیانو کودک و ارف(ویانا سعادتی)(سه شنبه )

هزینه ثبت نام در دوره: 4,500,000 ریال
ظرفیت: 10 حد نصاب: 5
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1397/5/28
کد دوره : r654380291 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1397/6/6 تاریخ پایان دوره : 1397/8/1
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

پیانو کودک و ارف(ویانا سعادتی)(سه شنبه )
محل برگزاری
مدرسان