ویلن(رویا حیرت پور)(چهارشنبه)

کلاس نیم ساعت تکنفره خصوصی میباشد.
هزینه ثبت نام در دوره: 4,500,000 ریال
ظرفیت: 10 حد نصاب: 5
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1397/5/27
کد دوره : r762914853 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1397/6/7 تاریخ پایان دوره : 1397/8/16
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

ویلن(رویا حیرت پور)(چهارشنبه)
محل برگزاری
مدرسان