دوره های آموزشی
تاریخ شروع: 1397/06/06 پیانو کودک و ارف(ویانا سعادتی)(سه شنبه )

تاریخ شروع: 1397/06/03 آواز(علیرضا عبد الکریمی)(شنبه)

کلاس نیم ساعت تکنفره خصوصی میباشد.

تاریخ شروع: 1397/06/07 ویلنسل(محمد غلامی)(چهارشنبه)

کلاس نیم ساعت تکنفره خصوصی میباشد.

تاریخ شروع: 1397/06/04 قانون(آنیتا هراتی)(دوشنبه)

کلاس نیم ساعت تکنفره خصوصی میباشد.

تاریخ شروع: 1397/06/07 ویلن(رویا حیرت پور)(چهارشنبه)

کلاس نیم ساعت تکنفره خصوصی میباشد.

تاریخ شروع: 1397/06/07 تار(آرش احمدی نسب)(چهارشنبه)

کلاس نیم ساعت تکنفره خصوصی میباشد.

تاریخ شروع: 1397/06/06 کاخن(حمید رضا فتاحی)(سه شنبه)

کلاس نیم ساعت تکنفره خصوصی میباشد.

تاریخ شروع: 1397/06/03 ویلن(سیاوش احمدی نسب)(شنبه و پنجشنبه)

کلاس نیم ساعت تکنفره خصوصی میباشد.

تاریخ شروع: 1397/06/01 گیتار(پیام الهیاری)(پنجشنبه)

کلاس نیم ساعت تکنفره خصوصی میباشد.

yekita-یکیتا

اپلیکیشن یکیتا را دانلود کنید

  • google
  • sibapp